top of page

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Soms komen land- en tuinbouwers op een bepaald moment in hun loopbaan op een kruispunt te staan waarbij een beslissing genomen moet worden over de toekomst van het bedrijf. Het stoppen, afbouwen of veranderen van de agrarische activiteit vormen verschillende richtingen op zo’n kruispunt. Toch is er aarzeling om één van die richtingen in te slaan, o.m. door (niet limitatief):

▪ Sociale druk en stigma: Er heerst een taboesfeer omtrent dit thema. Men vreest het (voor)oordeel van buren en naasten. Landbouwbedrijven zijn vaak familiale bedrijven wat de keuze bezwaart. Men wil voortboeren omdat het bedrijf al generaties in handen is van de familie. Doorgaan zoals men bezig is biedt enige zekerheid, kiezen voor stoppen is kiezen voor het onbekende.

▪ Economische druk: Eerdere investeringen zorgen voor een lock-in. Er is beperkt inzicht in de actuele (precaire) financiële situatie van het bedrijf. Het is voor een landbouwer niet evident om hierin hulp te zoeken, wanneer er problemen opduiken

Met de podcast "Blijven Boeren?!" willen we bovenstaande onder land- en tuinbouwers bespreekbaar maken. De podcasts brengen getuigenissen over wat mogelijk is rond stopzetten, afbouwen, omschakelen… Het gaat dus niet louter over land- en tuinbouwers die de stiel vaarwel zeggen, maar ook over zij die op een moeilijk moment een bepaalde keuze gemaakt hebben, hoe ze die keuze ervaren hebben en wat de implicaties waren van die keuze. De reeks bevat getuigenissen van land- en tuinbouwers die het moeilijk hadden, maar toch stappen vooruit gezet hebben.

De lancering van de podcast 

Maak nu al kennis met de personages:

Bart&Anneleen3.jpg

Bart en Annebelle

Bert_8.jpg

Bert

bram_3.jpg

Bram

Bruno&Steffie_4.jpg

Bruno en Steffie

Carine_1.jpg

Carine

Christophe&Griet_5.jpg

Griet en Christophe

Christophe&Griet_2.jpg

Anonieme getuigenis

Dennis_7.jpg

Dennis

Filip&Katrien_1.jpg

Filip en Katrien

Geert&Ingrid_1.jpg

Ingrid en Geert

L1020536.JPG

Geert

aerial-view-of-farming-fields-2022-03-04-06-04-20-utc.png

Siska

lien_1.jpg

Lien

Emilie&Rani2.jpg

Emilie en Rani

Isabelle_1.jpg

Isabelle

leerlingen1.jpg

Toekomstige boeren??

tessa.png

Tessa

4-0.jpg

Sarah

De provincie West-Vlaanderen is een Vlaamse overheidsinstelling.

planeet west vlaanderen.png
bottom of page