PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Soms komen land- en tuinbouwers op een bepaald moment in hun loopbaan op een kruispunt te staan waarbij een beslissing genomen moet worden over de toekomst van het bedrijf. Het stoppen, afbouwen of veranderen van de agrarische activiteit vormen verschillende richtingen op zo’n kruispunt. Toch is er aarzeling om één van die richtingen in te slaan, o.m. door (niet limitatief):

▪ Sociale druk en stigma: Er heerst een taboesfeer omtrent dit thema. Men vreest het (voor)oordeel van buren en naasten. Landbouwbedrijven zijn vaak familiale bedrijven wat de keuze bezwaart. Men wil voortboeren omdat het bedrijf al generaties in handen is van de familie. Doorgaan zoals men bezig is biedt enige zekerheid, kiezen voor stoppen is kiezen voor het onbekende.

▪ Economische druk: Eerdere investeringen zorgen voor een lock-in. Er is beperkt inzicht in de actuele (precaire) financiële situatie van het bedrijf. Het is voor een landbouwer niet evident om hierin hulp te zoeken, wanneer er problemen opduiken

 

Bijkomend kan men stellen dat naar aanleiding van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) sommige landbouwers verplicht (zullen) worden hun activiteiten stop te zetten of sterk af te bouwen. Andere landbouwers willen daarnaast vrijwillig kiezen voor stopzetting of afbouw, maar ook dit is niet evident. De landbouwer wordt gestigmatiseerd als “vervuiler” of veroorzaker van de achteruitgang van natuur en biodiversiteit, iets wat voor de landbouwer en zijn of haar gezin zwaar te dragen is.

 

De podcast wil bovenstaande onder land- en tuinbouwers bespreekbaar maken. De podcasts brengen getuigenissen over wat mogelijk is rond stopzetten, afbouwen, omschakelen… Het gaat dus niet louter over land- en tuinbouwers die de stiel vaarwel zeggen, maar ook over zij die op een moeilijk moment een bepaalde keuze gemaakt hebben, hoe ze die keuze ervaren hebben en wat de implicaties waren van die keuze. De reeks bevat getuigenissen van land- en tuinbouwers die het moeilijk hadden, maar toch stappen vooruit gezet hebben.

shutterstock_1111364420.jpg

We zijn nog volop aan het werk om van deze podcast een geweldig succes te maken. Binnenkort meer!

De provincie West-Vlaanderen is een Vlaamse overheidsinstelling.

planeet west vlaanderen.png